Velké archivy naskenovaných výkresů?

Každá průmyslová společnost s tradicí uchovává svou výkresovou dokumentaci. V dobách předpočítačových byla tato dokumentace tvořena a uchovávána pomocí papírových výkresů. Nyní jsou tyto výkresy nezřídka skenovány a uchovávány pomocí rastrových datových souborů. Tato papírová výkresová dokumentace je však často ve špatném stavu a po naskenování vyžaduje ruční korektury pomocí specializovaných softwarových nástrojů. Je však téměř nemožné takto ručně korigovat velké achivy čítající tisíce naskenovaných výkresů. Ztohoto důvodu jsou často korigovány pouze výkresy, které jsou aktuálně potřebné. Špatný stav naskenovaných výkresů také zhoršuje jejich čitelnost a navišuje jejich datovou velikost. Proto je zde můj maliký prográmek, který zcela automaticky provede základní optimalizaci naskenovaného výkresu s cílem redukce datové velikosti a zlepšení čitelnosti.

K čemu je to dobré? Co z toho budu mít?

Redukovaná datová velikost naskenovaných souborů urychlí a zjednosuší práci s archivem.

Odstranění nečistot z naskenovaných výkresů ulehčí jejich finální úpravy, retuše a rekonstrukce.

Jak se zapojit? Jak pomoci?

  • Programátorsky - úpravou, vylepšením kódu
  • Dobrou radou, námětem, připomínkou
  • Finančně - nechte si své achivy optimalizovat na našich strojích. Díky datům získaných z techto zakázek, mohu dále zdokonalovat použitý algoritmus.